VÅRE FOTOTJENESTER

Foto Telemark tilbyr et vidt spekter av profesjonelle fototjenester til offentlige og private bedrifter.
Vi baserer oss på lang erfaring og kompetanse, samt god dialog med våre oppdragsgivere.
Foto Telemark skal reflektere den kvaliteten vårt kultur- og næringsliv fortjener. 

For privatpersoner påtar vi oss gjerne portrettfotografering / barn/ konfirmant / familie,
i studio eller på ønsket location.