Project Description

AVANTI REVISJON & REGNSKAP i Bø har nylig oppgradert sine nettsider, og hadde i den forbindelse behov for å fornye bildemateriellet. Vi rigget opp vårt transportable studioutstyr for portrettfotografering av de ansatte, og har i tillegg levert diverse miljøbilder fra kontorene.