Project Description

TELEMARKSFORSKING er et nasjonalt forskningsinstitutt lokalisert i Bø, med vel 30 forskere staben. Institusjonen har nylig oppgradert sine nettsider, og ønsket derfor å fornye bildene av medarbeidere, styret, samt kontorlandskap/miljø. Oppgaven ble løst ved at vi rigget opp vårt transportable studio-/ lysutstyr i bedriftens innbydende lokaler, med superutsikt til Bø-bygda. Hyggelig oppdrag med samarbeidsvillige modeller!